Om hemsidan

Hemsidans syfte är att presentera Hässleholms Brandkårsmuseums verksamhet.

Tillgänglighet

Hemsidan har testats och fungerar bra på vanliga datorer likväl som i mobila enheter.

Hemsidan fungerar med moderna webbläsare och den är till viss del bakåtkompatibel med äldre webbläsare men vi stödjer inte aktivt äldre versioner än Internet Explorer 11. För bästa upplevelse rekommenderar vi att Ni alltid håller er webbläsare uppdaterad.

Ladda ner webbläsare:

Cookies / E-post

Vi använder inga cookies för närvarande på hemsidan.
Vi säljer inga e-postadresser till annan part utan sparar den endast i syfte att kommunicera med användaren av e-postadressen.

Webbansvarig

Webbansvarig för hemsidan är Carola Lindh och mig kan ni kontakta om ni har tekniska frågor kring hemidan. Ni når mig på: webmaster@hbmf.se