Välkommen
Samlar - Vårdar - Bevarar - Ställer ut

Välkommen

Hässleholms Brandkårsmuseiförening, HBMF bildades 2007 av ett femtontal entusiaster.

Det är en ideell förening som har till uppgift att främja intresset av att samla, vårda och bevara gamla föremål, fordon och dokument med anknytning till brandkåren.

Tillsammans med övriga föreningar hjälper vi också till med Hässleholms Museum där vi har vår verksamhet.

Hässleholms Museum
Hässleholms Museums Entré