Föreningen

HBMF är en ideell förening vars uppgift är att främja intresset av att samla, vårda och bevara gamla föremål, fordon och dokument med anknytning till brandkåren.

Tillsammans med övriga föreningar på Hässleholms Museum hjälper vi till med museets verksamhet.

HBMF visar en utställning över brandväsendet under nästan 300 år. Från handdragna kärror, hästdragna vagnar och gårdagens motordrivna brandfordon. Vi visar även utrustning för samband, rökskydd, uniformer och andra delar inom brandbekämpning.

För vidare information kontakta gärna någon i HBMF:s styrelse.


I HBMF:s styrelse

Ordförande:Richard Roth0708 – 710 269
info@hbmf.se
Sekreterare:Berith Roth0702 – 736 553
Kassör:Jörgen Nilsson0709 – 928 395
Ledamöter:Jan Fridolf0708 – 802 050
Revisorer:Christer Sköld
Matts Nilsson
Revisorssuppleant:Pär Jansson
Valberedning ordinarie:
Valberedning ersättare:
Leif Nilsson
Rolf Kazimiersky