Föreningen

HBMF är en ideell förening vars uppgift är att främja intresset av att samla, vårda och bevara gamla föremål, fordon och dokument med anknytning till brandkåren.

Tillsammans med övriga föreningar på Hässleholms Museum hjälper vi till med museets verksamhet.

HBMF visar en utställning över brandväsendet under nästan 300 år. Från handdragna kärror, hästdragna vagnar och gårdagens motordrivna brandfordon. Vi visar även utrustning för samband, rökskydd, uniformer och andra delar inom brandbekämpning.

För vidare information kontakta gärna någon i HBMF:s styrelse.


I HBMF:s styrelse

Ordförande:Richard Roth0708 – 710 269
info@hbmf.se
Sekreterare:Berit Roth0702 – 736 553
Kassör:Jörgen Nilsson0709 – 928 395
Suppleant:Roger Pålsson0708 – 330 481
Suppleant:Jan Fridolf0708 – 802 050
Revisorer:Christer Sköld
Matts Nilsson
Revisorssuppleant:Leif Nilsson
Valberedning:Rolf Kazimiersky
Pär Jansson
0708 – 265 874
0709 – 646 633